Księgowość spółek – Zobacz żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

0 Comments

Księgowość spółek – Zobacz żebyś nie żałował – Zaufaj profesjonalistom.

Zapewniamyprofesjonalną księgowość spółki z o.o., w zakresie której przeprowadzamydziałania związane z założeniem iprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, sporządzaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych i wiele innych. Księgowość prowadzona w sposób fachowyiskrupulatny to doskonały wybór, który pozwoliPaństwu mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla przedsiębiorstwoferujemy w 3pakietach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla spółek zawsze jest odpowiedniodopasowana do potrzeb konkretngo przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa potrzeby, dobierzemywariant, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość przedsiębiorstwa utrzymaną na doskonałym poziomie.


Na księgowość spółki z o.o. składają się te oto usługi oraz czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej założeniu,

Doradztwo przy zakładaniu spółki z o.o. (w tym, w szczególności podatkowe a także rachunkowe),

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

Obsługa płacowa orazZUS (bieżąca obsługa pracownicza),

Sporządzanie deklaracji podatkowych, między innymi VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków a takżepozostałychinstytucji,

Przygotowywanierocznychraportów finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje oraz objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Oferujemytrzywarianty usług księgowych. Dodatkowe informacje o wariantach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Świadczymy usługi księgowe i doradcze z dziedzinyaktualnej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  da sięotworzyć od razu przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed zawarciem umowy spółki warto przeanalizować kilka sprawa. Są to m.in. następującezagadnienia: Spisać umowę spółki z o.o. w systemie S 24 przez Internet czy udać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobowiązany do opłacenia ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak wyliczyćefektywność działalności? Te jakwiele innych wątpliwościwyjaśni Ci nasz Zespół księgowy.