Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

0 Comments

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Początkującybiznesmeni mogą zadawać pytanie czym w ogóle jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyoraz kosztów ich uzyskania. Należy więc w niej odznaczaćwszelkiezrobione zakupy, sprzedane towary albo usługi, jak również koszty związane z prowadzeniem działalności.Detale dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są zobligowane prowadzić podatkową księgę przychodów oraz rozchodów, lub księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o KPiR.

Oprócz powyższej grupy,wymógwypełniania KPiR posiadaja:

-Armatorzy, określeni na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Prowadzacy działalność na podstawie umów agencyjnych tudzież umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się działami produkcji rolnej, jeślizasygnalizująchęć prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Uiszczających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychwyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego zbyciaskładników majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samodzielnielub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną tudzież wystąpieniem z takiej spółki)

Zdarzają sięteż sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest możliwe w sytuacjach uzasadnionych szczególnymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek i stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z wymoguuzupełniania KPIR. Wyżej wspomniany wniosek należy złożyć co najmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być wprowadzone. W chwili rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniaobowiązkuuzupełniania księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek o zwolnienie musi zostać złożony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie